برنامه محاسبه فاکتوریل یک عدد در جاوا

برنامه فاکتوریل جاوا

محاسبه فاکتوریل یک عدد در زبان جاوا

تیم علمی و آموزشی دایا تصمیم دارد علاوه بر آموزش ها، مثال هایی برای تثبیت آموخته های شما عزیزان در سایت قرار دهد. در این پست میخواهیم نحوه نوشتن یک برنامه ساده در زبان جاوا با عنوان محاسبه فاکتوریل یک عدد را به شما با توضیحات مختصر، ارائه دهیم.

 

توضیح ساده در مورد ساختار کلی برنامه:

این الگوریتم با گرفتن یک عدد، فاکتوریل آن را محاسبه میکند.

 

توضیح کلی برنامه:

  • در مرحله اول یک عدد را وارد میکنیم.
  • یک متغیر y تعریف می کنیم و مساوی یک قرار میدهیم  و هر بار که x در y ضرب می شود مقدار ضرب در y  ذخیره می شود.
  • حلقه for هم مقداری که  در y ذخیره شده را در x  ضرب می کند و فاکتوریل را بدست می آورد.
  • و در آخر فاکتوریل را چاپ می کند.

کد به زبان جاوا:

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter n:");
int n = input.nextInt();
int y = 1;

for (int x = 1; x <= n; x++)
y = x * y;

System.out.println();
System.out.print("Factorial " + n + " = ");
System.out.println(y);
}

 

پیشنمایش و طریقه کار :

برنامه محاسبه فاکتوریل
فاکتوریل یک عدد

برنامه محاسبه مساحت و محیط مستطیل با زبان جاوا

بررسی اول بودن یک عدد با فرترن

بررسی زوج یا فرد بودن یک عدد در زبان جاوا

کانال اطلاع رسانی تیم علمی و آموزشی دایا

 

دیدگاهتان را بنویسید