برنامه بدست اوردن میانگین با فرترن

برنامه بدست اوردن میانگین به زبان فرترن

در ادامه پست های مربوط به زبان برنامه نویسی فرترن، قصد داریم یک برنامه بنویسیم که میانگین تعدادی اعداد ورودی را برای ما محاسبه و پاسخ آن را نشان دهد. در ابتدای پست لازم به ذکر است که شما میتوانید برای ران کردن کد های خود از نرم افزارهای microsoft visual studio 2012 و 2015-Parallel-intel-studio استفاده کنید که فایل نصب و راهنمای نصب آن در این فایل آورده شده است.

 

توضیح در مورد کد:

این کد بعد از دیباگ شدن، از استفاده کننده تعداد اعدادی که میخواهد میانگین آن ها را حساب کند دریافت میکند. سپس به ترتیب به تعدادی که از کارگر گرفته بود، عدد دریافت کرده و طبق فرمولی که به برنامه داده ایم. نتیجه را نمایش می دهد.

بخواهیم دقیق تر بپردازیم

  1. ابتدا با implicit NONE تمامی اعلان های ضمنی را از برنامه حذف یا غیر فعال میکنیم.
  2. تمامی متغیر ها، محاسبات و جواب هارا(a,sum,avr) با دستور Real در محدوده اعداد حقیقی قرار می دهیم.
  3. در خط 11 با دستور پرینت از کاربر میخواهیم تا تعداد اعداد مد نظر خود را وارد کرده و ما با دستوری read انرا فراخوانی میکنیم.
  4. بین خطوط 15 تا 20، چرخه دریافت اعداد به تعداد وارده کاربر برای جمع کردن دریافت میشود که نمایش آن را میتوانید از پیشنمایش کد در آخر پست ببینید و در صورت نیاز تغییر دهید.
  5. در خط 24 و بعد از طی کردن چرخه های لازم در برنامه تعریف میکنیم که میانگین برابر هست با مجموع اعداد دریافتی تفسیم بر تعداد آن ها (avr=sum/n)

 

کد فرترن:

</pre>
Program avre

implicit NONE

integer :: n,i
real,allocatable :: a(:)
real :: sum=0
real :: avr

print*,' enter number of n'
read*,n
allocate(a(n))

!---------------read_a(i)-----------------------------
do i=1,n
print*,'enter a(',i,')'
read*,a(i)
end do
!---------------find avrage--------------------------
do i=1,n
sum=sum+a(i)
end do
avr=sum/n

print*,'average ' , avr

End Program avre

 

نمونه کد + پیشنمایش نتیجه کد:

میانگین فرترن
میانگین فرترن

محاسبه ی خواص جریان بعد از یک شاک قائم به زبان فرترن

برنامه محاسبه ریشه معادله درجه 2 به زبان فرترن

بررسی اول بودن یک عدد با فرترن

دوره آموزش برنامه نویسی فرترن

کانال اطلاع رسانی تیم علمی و آموزشی دایا

دیدگاهتان را بنویسید