کاربرد قسمت Common Plot Option

Common Plot Option

مقدمه

همانطور که می دانید بعد از انجام تحلیل توسط نرم افزار آباکوس نوبت به مشاهده نتایج در قسمت Visualization می رسد. در این قسمت نحوه نمایش پارت های به صورت یک شکل مش بندی شده بدون تغییر شکل و نمادهای رنگی می باشد. در این قسمت با انتخاب گزینه Plot contours on deformed shape می توانید حالت تغییر یافته شکل خود را همراه با همان حالت مش بندی شده ملاحظه کنید. حال سوال این است که آیا روشی برای شخصی سازی نحوه نمایش وجود دارد؟ به عنوان مثال امکان دارد که به جای شکل مش بندی شده همراه با نشان دادن وضعیت مولفه ها به وسیله رنگ های مختلف، حالت شکل به صورت یکپارچه و بدون مش بندی نشان داده شود؟ جواب مثبت است. تمامی این اتفاقات در قسمت Common Plot Option می تواند کنترل شود. در این مطلب آموزشی قصد داریم مهم ترین گزینه های موجود در این قسمت را به شما آموزش دهیم.

قسمت Common Plot Option

در ماژول Visualization ابتدا بر روی گزینه نشان داده شده کلیک کنید:

ماژول Visualization
ماژول Visualization

 

بعد از انتخاب گزینه نشان داده شده منو زیر باز می شود.

گزینه های ماژول Visualization
گزینه های ماژول Visualization

 

سربرگ Basic مربوط به نحوه نمایش پارت ها می باشد که دارای گزینه های Render Style ، Visible Edge وdeformation Scale Factor می باشد.

شناخت گزینه ها

قسمت Render Style:

Wireframe: نشان دادن شکل به صورت بدون المان و فقط توسط خطوط مش.

Hidden: نمایش به صورت سایه.

Filled: نمایش به صورت کامل (مش زده شده) همراه با روشنایی بالا.

Shaded: نمایش به صورت کامل ولی همراه با رعایت نور پردازی.

قسمت Visible Edge:

All Edge: نشان دادن تمامی لبه ها از جمله لبه های حاصل از مش بندی.

Exterior Edge: تنها نشان دادن لبه های خارجی.

Future Edge: تنها نشان دادن لبه های شکل.

Free Edge: نشان دادن لبه های آزاد.

No Edge: نمایش شکل بدون هیچ لبه ای.

قسمت deformation Scale Factor:

در این قسمت می توانید میزان بزرگنمایی های تغییر شکل ها را مشخص کنید که در ابتدا آباکوس برای فهم بصری بهتر بیننده در یک مقدار بالا قرار میدهد که شما می توانید آن را تغییر دهید. همچنین می توانید در قسمت Color & Style رنگ و نحوه نمایش قسمت Basic را کنترل کنید. سربرگ Label هم برای کنترل نحوه نشان دادن المان و گره های موجود در شکل می باشد.


سایر آموزش های کوتاه آباکوس

دوره آموزش نرم افزار آباکوس در 580 دقیقه توسط مهندس سعید حبیبی

کانال اطلاع رسانی تیم علمی و آموزشی دایا (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید