بررسی زوج یا فرد بودن یک عدد در زبان جاوا

زوج فرد جاوا

بررسی زوج یا فرد بودن یک عدد در زبان جاوا

تیم علمی و آموزشی دایا تصمیم دارد علاوه بر آموزش ها، مثال هایی برای تثبیت آموخته های شما عزیزان در سایت قرار دهد. در این پست میخواهیم نحوه نوشتن یک برنامه ساده در زبان جاوا با عنوان بررسی زوج یا فرد بودن یک عدد را به شما با توضیحات مختصر، ارائه دهیم.

توضیح ساده در مورد ساختار کلی برنامه:

این برنامه یک عددی را می گیرد و زوج یا فرد بودن آن را بررسی می کند.

توضیح کلی برنامه:

  1. اگر عدد داده شده کوچکتر از صفر باشد Erorr چاپ می کند.
  2. اگر عدد داده شده صفر باشد برنامه “نه زوج است نه فرد” را چاپ می کند.
  3. اگر عدد داده رو تقسیم بر 2 کنیم باقیمانده آن صفر باشد عدد زوج است پس Even چاپ می کند.
  4. اگر باقیمانده یک باشد، عدد فرد است و odd چاپ می کند.

کد به زبان جاوا:

 public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter n:");
int n = input.nextInt();

if (n < 0)
System.out.println("Erorr");
else if (n == 0)
System.out.println("Not Even, Not Odd");
else if (n > 0)
if (n % 2 == 0)
System.out.println("Even");
else if (n % 2 == 1)
System.out.println("Odd");

}


 

پیشنمایش و طریقه کار کد:

برنامه زوج یا فرد بودن در جاوا
بررسی زوج یا فرد بودن یک عدد در زبان جاوا

بررسی اول بودن یک عدد با فرترن

کانال اطلاع رسانی تیم علمی و آموزشی دایا

دیدگاهتان را بنویسید