برنامه چاپ اعداد فیبوناچی در جاوا

برنامه چاپ اعداد فیبوناچی در زبان جاوا

تیم علمی و آموزشی دایا تصمیم دارد علاوه بر آموزش ها، مثال هایی برای تثبیت آموخته های شما عزیزان در سایت قرار دهد. در این پست میخواهیم نحوه نوشتن یک برنامه ساده در زبان جاوا با عنوان چاپ اعداد فیبوناچی را به شما با توضیحات مختصر، ارائه دهیم.

 

توضیح ساده در مورد ساختار کلی برنامه:

این کد یک ورودی با عنوان n دریافت کرده و اعداد فیبوناچی کمتر از عدد n را برای ما چاپ میکند.

 

توضیح کلی برنامه :

  • اول یک عدد را به عنوان ورودی می گیرد.
  • a و b را مساوی یک قرار دادیم برای اینکه در دنباله فیبوناچی عدد های اول و دوم یک هستند.
  • متغیر c هم هربار دو عدد قبلی را جمع می کند و چاپ میکند.
  • حلقه تکرار هم تا زمانی که جمع a و b کوچکتر از n هست تکرار می شود.
  • و هر بار که c را چاپ می کند b را به جای a و c را به جای b می گذارد.

کد به زبان جاوا:

public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int n = input.nextInt();

int a = 1;
int b = 1;
int c;

while (a + b <= n) {
c = a + b;

System.out.println(c);

a = b;
b = c;
}
} 

 

پیش نمایش و طریقه کار کد:

فیبوناچی
برنامه فیبوناچی در جاوا

برنامه چاپ اعداد اول در زبان جاوا

بررسی زوج یا فرد بودن یک عدد در زبان جاوا

برنامه محاسبه فاکتوریل یک عدد در جاوا

کانال اطلاع رسانی تیم علمی و آموزشی دایا

دیدگاهتان را بنویسید