رنگ های مکمل به چه معنا هستند

رنگ های مکمل

در پست قبل شما با رنگ های درجه اول، درجه دوم و درجه سوم آشنا شدید حالا در این پست نگاهی کوتاه به رنگ های مکمل می‌اندازیم.

رنگ های مکمل:

هر یک از رنگ های درجه دوم مکمل یکی از رنگ های اصلی است به عبارت دیگر از اختلاط دو رنگ اصلی رنگی به دست می آید که کامل کننده رنگ سوم است. یعنی از اختلاط قرمز و زرد رنگ نارنجی به دست می آید که مکمل‌ رنگ سوم یعنی آبی است.
و همانطور که قبلا نیز اشاره شد به همین دلیل به رنگ های درجه دوم رنگ های مکمل نیز گفته می شود.
بنابراین همانگونه که از ترکیب کردن سه رنگ اصلی خاکستری تیره ای حاصل می شود از ترکیب دو رنگ مکمل نیز خاکستری تیره ای به دست می آید. در واقع دو رنگ مکمل وقتی با هم مخلوط می شوند خاصیت رنگی بودن یکدیگر را خنثی میکند در حالی که وقتی در مجاورت هم قرار میگیرند خاصیت رنگی بودن یکدیگر را تشدید می کنند.
در دایره دوازده رنگی که در پست قبل توضیحات آن ارائه شد هر دو رنگ مکمل به صورت دو سر قطری از دایره روبروی هم قرار می گیرند. به این ترتیب مکمل بودن رنگ ها فقط به رابطه میان سه رنگ اصلی و سه رنگ درجه دوم محدود نمی شود بلکه همه رنگهای دیگر نیز که به صورت قطره ای در چرخه ۱۲ رنگ روبروی یکدیگر قرار می گیرند مکمل یکدیگر هستند.

مکمل زرد نارنجی رنگ بنفش آبی است، مکمل قرمز نارنجی رنگ سبز آبی است و مکمل قرمز بنفش رنگ سبز زرد است.
طبیعت تعداد رنگ های دایره رنگ را می توان به طور مناسبی افزایش داد در این صورت باز هم رابطه مکمل بودن میان رنگ‌هایی که روبروی هم قرار می‌گیرند برقرار است اما اضافه کردن تعداد رنگ ها هیچ الزامی ندارد زیرا هم نام گذاری آن ها و هم به خاطر سپردن آنها بسیار مشکل خواهد بود.

خاکستری های رنگی حاصل از اختلاط دو رنگ نارنجی و آبی
خاکستری های رنگی حاصل از اختلاط دو رنگ نارنجی و آبی


کنتراست های هفت گانه رنگ

دسته بندی رنگ ها و معرفی درجه های آن ها

دوره مقدماتی فتوشاپ مخصوص آتلیه

کانال اطلاع رسانی تیم علمی و آموزشی دایا

دیدگاهتان را بنویسید