دسته بندی رنگ ها و معرفی درجه های آن ها

دسته بندی رنگ

این مقاله کوتاه و آموزشی توسط خانم مبینا رضوانی نیا از مدرسین تیم علمی و آموزشی دایا، بر اساس چرخه ۱۲ رنگ پیشنهادی ایتن که از همه مشهور تر و دارای اعتبار بیشتری است توضیحاتی پیرامون روابط متقابل رنگ ها داده می شود.

دسته بندی رنگ ها

هنرمندان رنگ شناس رنگها را به شیوه‌های مختلفی دسته‌بندی کرده‌اند برخی از رنگ شناسان بر اساس ساختار کروی رنگ ها را بین دو قطب سیاه و سفید جای دادند برخی بر اساس نتایج حاصل از تجزیه نور به رنگ های اولیه رنگ ها را در شکل دایره دسته‌بندی کرده اند.

"<yoastmark

 

رنگ های اصلی

منظور از رنگهای اصلی یا درجه اول رنگهایی است که معمولاً از ترکیب هیچ‌کدام از رنگهای دیگر حاصل نمی شود بلکه سایر رنگ ها از ترکیب آنها با یکدیگر به وجود می آیند.
رنگ های اصلی زرد ،قرمز و آبی در صورتی که در خالص ترین حالت خود باشند و هیچ گرایشی به رنگ‌های دیگر در آنها دیده نشود و وقتی با یکدیگر مخلوط شود، خاکستری بسیار تیره‌ای به وجود می آورند.

معمولا رنگ هایی که در بازار عرضه می‌شوند رنگهایی با کیفیت واقعی رنگهای اصلی نیستند و آنچه تحت نام رنگ های اصلی عرضه می شود با رنگ اصلی کمی متفاوت است به همین دلیل وقتی سه رنگ اصلی را با یکدیگر مخلوط می کنیم ممکن است به جای خاکستری کاملاً تیره یک رنگ مایل به قهوه ای بدست آید.

با این وجود می‌توان از رنگ های موجود در بازار به عنوان رنگ های نزدیک به رنگ های اصلی استفاده کرد.

 

رنگ های درجه دوم

رنگ های درجه دوم معمولاً از مخلوط کردن دو رنگ اصلی یا درجه اول ساخته می شود.
میتوان رنگ های درجه دوم را به طریق زیر به دست آورد:
زرد+قرمز=نارنجی
قرمز+آبی=بنفش
زرد+آبی=سبز

تهیه رنگ های درجه دوم باید با دقت تمام صورت بگیرد به طوری که هر کدام از رنگ های درجه دوم گرایشی به هیچکدام از دو رنگی که از آنها ساخته شده اند نداشته باشد. نارنجی نه به قرمز و نه به زرد نزدیک باشد ، سبز نه به زرد متمایل باشد نه به ابی و بنفش نه به ابی گرایش داشته باشد و نه قرمز.

 

رنگهای درجه سوم

این رنگ ها از مخلوط کردن رنگ های اصلی با رنگ های درجه دوم حاصل می شوند. در واقع هر رنگ درجه سوم از اختلاط یک رنگ درجه دوم با یک رنگ اصلی به دست می آید.
رنگهای درجه سوم عبارتند از:
زرد نارنجی، قرمز نارنجی، قرمز بنفش، بنفش آبی، سبز آبی، سبز زرد. به این ترتیب با اضافه کردن این شش رنگ به سه رنگ اصلی و سه رنگ درجه دوم مجموعه رنگ های چرخه ۱۲ تایی رنگ کامل می شود.
رنگ های درجه دوم را به عنوان حد فاصل یا پاساژ میان رنگهای اصلی و رنگهای درجه سوم می‌توان نامید و همچنین به رنگ های درجه دوم رنگهای مکمل نیز گفته میشود.

 

نتیجه

رنگ ها به سه گروه (رنگ های اصلی، رنگ های درجه دوم یا رنگ های مکمل و رنگ های درجه سوم) دسته بندی می شوند که رنگ های درجه دوم معمولاً از مخلوط کردن دو رنگ اصلی یا درجه اول ساخته می شود و همچنین رنگ های درجه سوم از مخلوط کردن رنگ های اصلی با رنگ های درجه دوم حاصل می شوند.


کنتراست های هفت گانه رنگ

کانال اطلاع رسانی تیم علمی و آموزشی دایا

دیدگاهتان را بنویسید