برنامه چاپ میانگین ارقام یک عدد در زبان جاوا

برنامه چاپ میانگین ارقام یک عدد در زبان جاوا

تیم علمی و آموزشی دایا تصمیم دارد علاوه بر آموزش ها، مثال هایی برای تثبیت آموخته های شما عزیزان در سایت قرار دهد. در این پست میخواهیم نحوه نوشتن یک برنامه ساده در زبان جاوا با عنوان چاپ میانگین ارقام یک عدد را به شما با توضیحات مختصر، ارائه دهیم.

 

توضیح ساده در مورد ساختار کلی برنامه:

این کد یک ورودی با عنوان n دریافت کرده و تک تک رقم ها را با هم جمع کرده و بر تعداد رقم ها تقسیم کرده و میانگین آن را برای ما چاپ میکند.

 

توضیح کلی برنامه :

  • اول یک عدد را به عنوان ورودی می گیرد.
  • حلقه تکرار هم تا زمانی کهn بزرگتر از صفر هست تکرار می شود.
  • متغیر S2 هر بار رقم یکان عدد را با عددی که قبلا در s ذخیره شده جمع می کند.
  • متغیر S2 هم هر رقمی که S2 برمیدارد به S1 یک واحد اضافه می شود.
  • (n%10) به این خاطر است که هر بار رقم یکان عددی که در n هست را برمیدارد.
  • (n/10)  هم هر بار عدد n را به جز رقم یکان برمیدارد.

 

 

کد به زبان جاوا:

</pre>
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter n:");
int n = input.nextInt();
int s1 = 0;
double s2 = 0;
while (n > 0) {
s2 = s2 + (n % 10);
s1 = s1 + 1;
n = n / 10;
}
System.out.print("answer: ");
System.out.println(s2 / s1);
}
 

 

پیش نمایش و طریقه کار کد:

میانگین ارقام در جاوا
میانگین ارقام در جاوا

برنامه بدست اوردن میانگین با فرترن

برنامه محاسبه ریشه معادله درجه 2 به زبان فرترن

بررسی اول بودن یک عدد با فرترن

کانال اطلاع رسانی تیم علمی و آموزشی دایا

دیدگاهتان را بنویسید