سبد خرید 0

محاسبه بالا دست شاک به زبان فرترن

محاسبه ی خواص جریان بعد از یک شاک قائم به زبان فرترن

تشکر ویژه از مهندس عدنان محمدی از مدرسین تیم علمی و آموزشی دایا به دلیل اجازه…

keyboard_arrow_up