سعید جبیبی

علایق و حرفه

دانشجوی مکانیک
عاشق ورزش . علاقه مند به نرم افزار های مهندسی مکانیک شامل آباکوس، کامسول و سالیدورکز.

نرم افزار ها

  • آباکوس
  • کامسول
  • سالیدورک