نمایش یک نتیجه

بررسیِ اسکیم های گسسته سازی کلاسیک در معادله موج خطیِ مرتبه اول

3.00 1 رای
عدنان محمدی

در این پژوهش اسکیم های گسسته سازی مک-کورمک، آپویند مرتبه اول، اسکیم مرکزی مرتبه دوم، اسکیم لکس وندروف، در معادله موج خطیِ مرتبه اول برسی می شوند.

group0
110000 تومان